Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

浏览器下载了安装不了

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 78 lượt xem
more options

下载了,但是安装的时候,显示,无法载入您的firefox的配置文件,它可能已经丢失,或是无法访问。这个要怎么办。谢谢!

下载了,但是安装的时候,显示,无法载入您的firefox的配置文件,它可能已经丢失,或是无法访问。这个要怎么办。谢谢!