Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Change the Hand Cursor

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi shekhinahwoolf

more options

I just changed my browser because the version I had before wasn't compatible with a site I needed to use for school. On this version instead of using the cursor designs that are used everywhere else, it uses it's own versions and I can't find a way to change this. When I go to click on a link it turns into this really ugly version of the hand cursor instead of the normal one. I know this doesn't seem important but it's actually triggering panic attacks for me. Please help! I'm using linux mint.

Giải pháp được chọn

ok so I just installed a different version nvm, I don't think you can delete questions so it's staying up ig

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

ok so I just installed a different version nvm, I don't think you can delete questions so it's staying up ig

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.