Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Upload limit (to Yutube only?)

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hello. My ISP speed 120MB/s I try to upload big video to youtube. If I use Firefox then speed it 25Mb/s. When I use MS Edge then uploading speed 100Mb/s (Checking on router). Why? Where is limit set? how can I speed up upload?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.