Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Keeps Crashing. Tabs and entire Browser

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Please tell me why Firefox Keeps Crashing. Sometimes its the Tabs and sometimes the entire Browser.

Crash Report ID below bp-7e6f880e-eb7b-4675-8b03-ddddd0201016

Please tell me why Firefox Keeps Crashing. Sometimes its the Tabs and sometimes the entire Browser. Crash Report ID below bp-7e6f880e-eb7b-4675-8b03-ddddd0201016

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Product Firefox Release Channel release Version 81.0.2 Build ID 20201012085804 (2020-10-12) Buildhub data OS OS X 10.15 OS Version 10.15.7 19H2

bp-7e6f880e-eb7b-4675-8b03-ddddd0201016 Signature: js::jit::OptimizeMIR

Crash Reason EXC_BAD_ACCESS / EXC_I386_GPFLT

more options

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

more options

It still crashes in Safe Mode. I am at a loss and it is very frustrating.

more options

Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Secure websites. Is the problem still there?

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia