Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to block sliding videos and slide overs

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

After the last update a few days ago, I have had to go into privacy and security and reset everything, plus go into about:config and reset media.autoplay also. Still, even if the main video on a page is blocked, the little floating video remains and the sliding and floating ads and such still remain. I really need a fix for this. I do research online for a living, and having to close all these annoyances all the time is costing me time, thus money.

How do I now stop all this? Even on this page, an annoying drop-over is annoying me. Time is money, and every second counts in my work. Any help would be appreciated. TIA

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.