Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cant write Bengali on facebook using Ridmik, it dont work properly or the letters

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Cant write comments or msg in Bengali on facebook using Ridmik keyboard for android, it dont work properly or the letters bumbling. Very irritating. বাংলা লিখতে সমস্যা হয়। কিন্তু এখানে হচ্ছেনা। ফেসবুকে সমস্যা হয়। কেন?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.