Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Antivirus quarantines file everytime Intuit opened in Firefox browser

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Everytime I log in to Intuit on my mozilla firefox browser, my Zonealarm antivirus/antiransomware software quarantines a virus. There must be something that sets this off (and hopefully not a real virus); however, I would like it rectified so I can use it with confidence.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.