Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pausing and stopping video also stops music playing outside Firefox

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi desbest

more options

Pausing and stopping video also stops music playing outside Firefox. If I click pause or end a video within firefox, music playing outside firefox using programs that are not firefox stops. How can this be fixed?

Giải pháp được chọn

I can confirm that this bug is fixed with the release of Firefox 86 in February 2021.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Is this with a normal player or with a standalone picture in picture player ?

The latter may behave differently.

Hữu ích?

more options

It happens with a normal player. I have disabled the picture in picture player in about:config

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I can confirm that this bug is fixed with the release of Firefox 86 in February 2021.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.