Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox for Mac OS Mojave

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hello,

For the Online banking, I need to install Firefox 78 ESR 32bits. This is my first experience with Firefox. Could you help me finding the download of this version? I tried many times but only 64bits can be downloaded...

Thank you for your advice.

Best regards Anne

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.