Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have Mibbit as the default irc

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Hello all and I hope everyone is safe in this pandemic world! In my Applications and in my profile directory, I have Mibbit as the default irc and it comes up everytime I reinstall firefox. I think that this is strange, mibbit is for old crooners isn't it? I would think that FF has advanced! I would like to not see it when I reinstall firefox, is this possible

I also have an installed plugin Shock wave Flash...did I install this or does it come from FF?

thank you,

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

info3663 said

I also have an installed plugin Shock wave Flash...did I install this or does it come from FF?

The (NPAPI) Flash Player Plugin (old name Shockwave Flash) is from Adobe https://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/ as it is not provided by Mozilla or the Firefox web browsers. Since you are using a Ubuntu Linux distro the Flash Plugin may have been installed in your package manager.

Adobe is in process of completely discontinuing all support of their Flash Player Plugin at end of 2020 and few websites still make use of it now and have since changed to say HTML5 players for video, audio and games to be more cross platform when Flash was more limited.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

info3663 said

I also have an installed plugin Shock wave Flash...did I install this or does it come from FF?

The (NPAPI) Flash Player Plugin (old name Shockwave Flash) is from Adobe https://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/ as it is not provided by Mozilla or the Firefox web browsers. Since you are using a Ubuntu Linux distro the Flash Plugin may have been installed in your package manager.

Adobe is in process of completely discontinuing all support of their Flash Player Plugin at end of 2020 and few websites still make use of it now and have since changed to say HTML5 players for video, audio and games to be more cross platform when Flash was more limited.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.