Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Syncing bookmarks/history/etc. between multiple (3+) devices

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello,

I've recently finished building a new computer and have been working on setting everything up, and Firefox Sync has made restoring my browser info quite easy. However I've got two other computers I'd like to try and transfer data from, and unfortunately made the mistake of not syncing the browsers between those two computers beforehand.

So I'm wondering if it's possible to sync the data between the browsers on all three computers and how to do so, and if I attempt to sync the data between them, will they merge together or will one overwrite the other?

Thank you for your time and assistance.

Giải pháp được chọn

When you connect more devices then data from all connected devices should be merged to the other devices, so all devices get the same bookmarks.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

When you connect more devices then data from all connected devices should be merged to the other devices, so all devices get the same bookmarks.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.