Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can the FF 81.0 Menu bar be duplicated in the hamburger menu?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ineuw

more options

IMHO, the Hamburger menu should be the duplicate of the Menu bar. That way one could gain vertical display space by hiding the Menu bar. After all, the some of the Menu bar options are already duplicated, but not the ones I could use. Why not go all the way and let users gain the extra display space?

Giải pháp được chọn

Out of curiosity, which ones do you need frequently that are not duplicated?

As you may know, the default layout on Firefox for Windows is to hide the menu bar. When it is hidden, you can activate it temporarily by tapping either the Alt key or the F10 key. Perhaps if you need the vertical space most of the time, that would be a good compromise?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Out of curiosity, which ones do you need frequently that are not duplicated?

As you may know, the default layout on Firefox for Windows is to hide the menu bar. When it is hidden, you can activate it temporarily by tapping either the Alt key or the F10 key. Perhaps if you need the vertical space most of the time, that would be a good compromise?

Hữu ích?

more options

My hat's off with thanks. The chosen solution is of course the alt key but either key is good to know. Another ~8mm screen space recovered. :-)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.