Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

BING took over my Firefox.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have a Firefox HTML Document issue on my Windows 7 computer. I successfully used FF as my browser. I stupidly added BING to my computer and it took over FF! Now when I click on the FF icon, up comes the BING page. I've lost the FF browser and can't download a new one. I tried to delete BING totally, but the message said no because it is in a FF HTML document and can't be deleted. Any ideas on how to locate an FF HTML document on my computer? I've tried several ways, but no luck. Thanks for reading.

Giải pháp được chọn

Looks like you are talking about your home page.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page

Type about:config<enter> in the address bar. If a warning screen comes up, press the I Accept the Risk button. At the top of the screen is a search bar. Type browser.startup.homepage

What is the value? Right-click and select Reset to restore its default value; about:home

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Looks like you are talking about your home page.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page

Type about:config<enter> in the address bar. If a warning screen comes up, press the I Accept the Risk button. At the top of the screen is a search bar. Type browser.startup.homepage

What is the value? Right-click and select Reset to restore its default value; about:home

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.