Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Closing windows with multiple tabs

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Somewhere, long ago, I chose to be notified/challenged if I attempted to close a window having multiple tabs. Now, I would like to undo that choice, but I cannot find where to do so! Can anyone tell me how to find the place to undo that setting?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

History -> Undo closed windows.

Hữu ích?

more options

You can check browser.tabs.warnOnClose and other warn prefs on the about:config page.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.

Hữu ích?

more options

Note that current Firefox releases do not show a warning if you close less tabs than the maximum number of tabs you can restore via "History -> Recently Closed Tabs/Windows" as set via the browser.sessionstore.max_tabs_undo and browser.sessionstore.max_windows_undo prefs.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.