Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to remove "visit" suggestions from urlbar

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 54 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Earlier it was removed using style in userChrome.css file - " #PopupAutoCompleteRichResult richlistitem:first-of-type[actiontype="visiturl"] ", after update to 78.3 esr version this isn't working. I tried with deleted /home/.mozila folder (new profile) and with menu home ->top sites and search suggestions switched off (and also with and without userChrome.css file) so this is isn't the case. Thanks for help.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.