Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Install fail

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am trying to install FF, but keep getting this error. What am I doing wrong?

I am trying to install FF, but keep getting this error. What am I doing wrong?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi,

Looks like you're missing a library needed for many Windows applications. You can try installing the runtime library from (https://support.microsoft.com/en-in/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads).

Let me know if it doesn't work. Best

more options