Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Goh. Your tab just curshed

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

bold text

'''bold text'''

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Gah-Your-tab-just-crashed https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-troubleshoot-prevent-and-get-help

We have recently seen multiple reports that Bitdefender is causing issues with tab crashes in Firefox 73.

It looks that Bitdefender has pushed an update to address this issue 21 Feb 2020