Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Search for specific bookmark

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Dear Firefox Support team, I've a quick question that I hope you could clarify. As I start to have many bookmarks, divided in different "areas", is there any simple way to search for a specific bookmark based on the name of the bookmark? Thanks! BR,

 Pedro
Dear Firefox Support team, I've a quick question that I hope you could clarify. As I start to have many bookmarks, divided in different "areas", is there any simple way to search for a specific bookmark based on the name of the bookmark? Thanks! BR, Pedro

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Open the Bookmarks Manager; Press the Alt or F10 key to bring up the toolbar, and select Bookmarks. Hot key is <Control> (Mac=<Command>) <Shift> B.

There is a search box upper-right.