Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

I get a trojan detected in goldsapp in Moxilla?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Andrew

more options

IS anyone aware of this? Why am I getting this within Moxilla? What action needs to take place?Thank you, Robert

IS anyone aware of this? Why am I getting this within Moxilla? What action needs to take place?Thank you, Robert

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please continue at your original question: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1304500