Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox und Thunderbird

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I use firefox as a browser and mozillathunderbird AS EMAIL under windows 10. The use is very limited because the help pages of Firefox or Thunderbird open again and again, e.g. when I click a link that refers to the provider's website or webshop. All possibilities have been exhausted by me so that I ask for help. Would be helpful if I get an answer to my questions at rainer@krueger2017.eu Thank you very much

I use firefox as a browser and mozillathunderbird AS EMAIL under windows 10. The use is very limited because the help pages of Firefox or Thunderbird open again and again, e.g. when I click a link that refers to the provider's website or webshop. All possibilities have been exhausted by me so that I ask for help. Would be helpful if I get an answer to my questions at rainer@krueger2017.eu Thank you very much

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?