Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

About Mozilla Maintenance Service

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 181 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Nice to meet you. I tried to enable the start of Mozilla Maintenance Service, I get an error saying "The fiction is wrong". Looking at the properties, the downloaded Mozilla Maintenance Service is x86. How do I get Mozilla Maintenance Service x 64?

Win 10 HOME 64bit system OS: 19041.508 is.

Nice to meet you. I tried to enable the start of Mozilla Maintenance Service, I get an error saying "The fiction is wrong". Looking at the properties, the downloaded Mozilla Maintenance Service is x86. How do I get Mozilla Maintenance Service x 64? Win 10 HOME 64bit system OS: 19041.508 is.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

The Maintenance Service is used by the browser. Don't worry about it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

The Maintenance Service is used by the browser. Don't worry about it.

more options

Thank you for your answer. I was relieved that there was no problem.

more options

Glad to help. Safe Surfing.