Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Back button - multiple instances of the same page

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I get multiple instances of the same page when I try to use the back button. For example, I do a search on Bing and then press the back button to go back a single page and nothing happens. Holding the back button down to see the history it shows multiple instances that I have to go back just to get back one page. Why?

This doesn't happen on any other browser, just on Firefox.

I get multiple instances of the same page when I try to use the back button. For example, I do a search on Bing and then press the back button to go back a single page and nothing happens. Holding the back button down to see the history it shows multiple instances that I have to go back just to get back one page. Why? This doesn't happen on any other browser, just on Firefox.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I get around this by; When I find a link I want to check out, I open it in a new tab/window. Then when I am done, I close it and am back where I started.