Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Email

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Marty Norris

more options

How do I setup notification that I have received an email, I was told I had to do this in my browser

How do I setup notification that I have received an email, I was told I had to do this in my browser

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web Link} (There’s a lot of good stuff here) and search for what you want.

more options

This did not show anywhere any information regarding email notification