Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Editing Firefox Bookmark bar duplicates

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have two Firefox Bookmarks items in my Menu Bar that are duplicates. The titles are slightly different but they are the same G Mail acct. I'd like to delete one of them from the Firefox Bookmarks Menu Bar. If I recall there may be an issue of them both being deleted if I try to only delete one? Thank you

See attached image of BM Bar

jagmkx

I have two Firefox Bookmarks items in my Menu Bar that are duplicates. The titles are slightly different but they are the same G Mail acct. I'd like to delete one of them from the Firefox Bookmarks Menu Bar. If I recall there may be an issue of them both being deleted if I try to only delete one? Thank you See attached image of BM Bar jagmkx
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

There shouldn't be a problem to remove (delete) either of them via the right-click context menu or directly in the sidebar or Bookmarks Manager (Library). Only if you would click the star (Edit This Bookmark) then you will remove all copies at once.