Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Network protocol vioilation"/"error in the data transmission"

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I've been trying to call up twitter.com via Firefox on my laptop for a few days but keep getting told "the site ... has experienced a network protocol violation that cannot be repaired" and more in that vein (see image). Chrome, Edge and Brave don't have this problem. Firefox works normally otherwise. Anything I can do to fix it?

I've been trying to call up twitter.com via Firefox on my laptop for a few days but keep getting told "the site ... has experienced a network protocol violation that cannot be repaired" and more in that vein (see image). Chrome, Edge and Brave don't have this problem. Firefox works normally otherwise. Anything I can do to fix it?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)