Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

URL for Firefox support?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I have an issue that only tech support, not the community can fix. However, I have not been able to find a link for Firefox/Mozilla support anywhere. Everything leads to FAQs or the community. Does anyone know the URL please? Thanks.

I have an issue that only tech support, not the community can fix. However, I have not been able to find a link for Firefox/Mozilla support anywhere. Everything leads to FAQs or the community. Does anyone know the URL please? Thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

For a bug report you can use https://bugzilla.mozilla.org/enter_bug.cgi