Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Updated to Firefox 81. Problem accessing my gmail account so reset Firefox. In Options " Your browser is being managed by your organisation." and I am unable to set a Primary Password. I have no Organization.

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JoeBristol26

more options

How can I take back control of my Firefox from the "Organization"?

How can I take back control of my Firefox from the "Organization"?

Giải pháp được chọn

Hi

This is likely because your Avast Antivirus security software wants to monitor your internet traffic and places itself in the connection chain as a man-in-the-middle. To make this work properly Avast needs to inject its root certificate in Firefox and this causes Firefox to display this message.

See Avast:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

This is likely because your Avast Antivirus security software wants to monitor your internet traffic and places itself in the connection chain as a man-in-the-middle. To make this work properly Avast needs to inject its root certificate in Firefox and this causes Firefox to display this message.

See Avast:

more options

Thankyou cor-el. Much appreciated. Joe