Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

multiple profiles

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have kept FF v. 56.0.2 because of certain add-ons that I have come to rely upon. That version is shared by all users. However, I would like to add the newest version for a second user. How can I install the current version for only the second user without affecting v 56.0.2 for the primary user?

Giải pháp được chọn

Download the current version. http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

When you run the installer, switch to the Manual setting. When it comes time to select the folder to install in, create a different name then the old Firefox is using.

Note: You also need to create a separate user profile for the new browser. You can use sync to share bookmarks, passwords but other data may not be compatible.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Download the current version. http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

When you run the installer, switch to the Manual setting. When it comes time to select the folder to install in, create a different name then the old Firefox is using.

Note: You also need to create a separate user profile for the new browser. You can use sync to share bookmarks, passwords but other data may not be compatible.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.