Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox graphic problem with windows 10 application bar situated on top

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello, When i reduce firefox to icon and then i re-open it , firefox windows glithces a bit on top of my applkication bar. I tried reistalling, changing theme but did not work. I posted also an image of the problem. The problem is temporarily fixable by clicking the application bar and then reclicking firefox. Is there chance to have a permanent solution to this? It's super annoying!

Hello, When i reduce firefox to icon and then i re-open it , firefox windows glithces a bit on top of my applkication bar. I tried reistalling, changing theme but did not work. I posted also an image of the problem. The problem is temporarily fixable by clicking the application bar and then reclicking firefox. Is there chance to have a permanent solution to this? It's super annoying!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

more options

Thank you for the answer, I just tried and i still have the problem

more options
more options

Driver all up to date, I tried everything in that link but nothing. Then i started messing around into the customization tab under menu and checked title bar. I fixed the problem but it just doesnt look good like that :( Do you have more ideas on what is causing that issue? Thank you for the help!

Được chỉnh sửa bởi stukas32 vào

more options

I called for more help.