Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sort Windows in toolbar

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

If I have many windows open in Firefox, is there a way to sort them in the windows pull-down menu. Right now they aren't sorted alphabetically or anything. Wondering if I can grab them to re-arrange or if I'm just stuck with the random order they are in.

Thanks

Not sure if it matters but using Firefox 81.0 on a Mac.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

AFAIK then it isn't possible to reorder the windows that appear in the Window drop-down list. The order in this list might be by most recently used.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.