Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why do I see some AV1 videos green?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

Firefox has not rolled out AV1 playback for all combinations of hardware and systems yet?

https://anilist.co/activity/121989786

I only see these kind of videos green when I'm using my new PC: Ryzen 3700x + RTX 2060 Super

With the old PC everything is perfect.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.