Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Removing Firefox Alpenglow theme isn't possible

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello,

Since the new release version of firefox. There is a extra theme installed and I can't remove it because I don't like it. I'm using Thematic extention to rotate between my theme's that i like. I have looked in the menu to remove it manually, but the selection isn't there. The added picture shows the only option I have (it's in dutch) and that is manage. So how can I remove or relocate it.

Greetings,

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

hi, it's one of the four built-in default themes shipping with firefox (next to light, dark & default) - you can't remove them.

Hữu ích?

more options

philipp said

hi, it's one of the four built-in default themes shipping with firefox (next to light, dark & default) - you can't remove them.

That's true, but those are on a seperate location and not take with the rotation. Now with this update it's in my favorites. At least give me the option than to move it to the standard theme location and not in mine personal.

Hữu ích?

more options

Willem said

That's true, but those are on a seperate location and not take with the rotation. Now with this update it's in my favorites.

maybe you should report that to the developer of thematic and request that they adapt the extension. firefox itself isn't treating the alpenglow theme any differently than the other three default ones.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.