Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google drive files not downloading in Firefox Browser

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 6720 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi averagehuman

more options

I am using Firefox Browser V81.0 (64-bit) on MacOS Catalina and I'm experiencing issues with downloading files specifically from Google Drive. I can download other files using Firefox, but it doesn't work when using GDrive. I know it's an issue with Firefox because I've tried downloading the GDrive files using Safari and it's fine.

What happens is I'll click download and then there is no prompt that asks me if I'd like to download the file.

I also looked at this thread and followed the troubleshooting measures (including clearing the browser cache and starting Firefox in Safe Mode), but it did not solve the problem: [https://support.mozilla.org/en-US/que.../1157677]

I've also tried un-installing/re-installing Firefox. And I have my adblocker disabled for Google Drive.

Any suggestions for how to resolve the problem?

I am using Firefox Browser V81.0 (64-bit) on MacOS Catalina and I'm experiencing issues with downloading files specifically from Google Drive. I can download other files using Firefox, but it doesn't work when using GDrive. I know it's an issue with Firefox because I've tried downloading the GDrive files using Safari and it's fine. What happens is I'll click download and then there is no prompt that asks me if I'd like to download the file. I also looked at this thread and followed the troubleshooting measures (including clearing the browser cache and starting Firefox in Safe Mode), but it did not solve the problem: [[https://support.mozilla.org/en-US/questions/1157677]] I've also tried un-installing/re-installing Firefox. And I have my adblocker disabled for Google Drive. Any suggestions for how to resolve the problem?

Giải pháp được chọn

[UPDATE: RESOLVED]

I found the solution to this issue. If you disable "Enhanced Tracking Protection" when visiting Google Drive pages, then you're able to download files.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

[UPDATE: RESOLVED]

I found the solution to this issue. If you disable "Enhanced Tracking Protection" when visiting Google Drive pages, then you're able to download files.