Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Scroll-To-Top not working since update

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Rad1o

more options

My Scroll-To-Top is not working anymore since the last update was installed. STT is 4.9.1 and I am using FF56.0.2 64 bit. I configure STT and it says saved at the top, but when FF reopens nothing was saved. Can anyone point me to the xpi download of a previous version please.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

All of the versions of this add-on can be found on the Firefox add-ons website.

As a side note, is there a particular reason that you are running such an outdated version of Firefox? Firefox 56 is nearly 3 years old and it has thousands of unpatched security vulnerabilities in it.

Hữu ích?

more options

I REALLY like the degree of customisation and I never liked the feel of Quantum. I am sadly aware of FF 56 being massively out of date.

Hữu ích?

more options

Is there a way to install a scroll-top version from this page - https://github.com/pratikabu/scrolltotop/releases

in windows 10?

Hữu ích?

more options

Is there a way to install a scroll-to-top version from this page - https://github.com/pratikabu/scrolltotop/releases in windows 10?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.