Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Account Not Syncing Bookmarks

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am posting this question to offer a solution to the problem I experienced. My firefox bookmarks were not immediately syncing across accounts. Once I added a new bookmark on the browser that was not showing the bookmarks the synced bookmarks appeared. This may offer a solution to other users.

Giải pháp được chọn

Adding a new bookmark to the browser that was not showing the synced bookmarks resolved my issue. The other synced bookmarks appeared.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Adding a new bookmark to the browser that was not showing the synced bookmarks resolved my issue. The other synced bookmarks appeared.

Hữu ích?

more options

If you have a lot of bookmarks then the initial Sync can take considerably time as this upload is done in rather low chunks and you may only see these bookmarks on other devices until this has finished completely.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.