Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Will FireFox Send be back?

  • 5 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

Will FireFox Send be back? I used Firefox send for a while and when it stoped working i look for an alternative, but it's not like Firefox Send. Will it come back at anytime?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

hi, unfortunately firefox send has been shut down for good: https://blog.mozilla.org/blog/2020/09/17/update-on-firefox-send-and-firefox-notes/

more options

Hello,

thank you for answering so fast!

I know it has been shut down but is there a chanse to its reopen? Because I use WeTransfer right now but still think Sent was faster and better

more options

it won't be back. the blog post from before describes this in more detail.

more options

Ohh, okay Thanks for the help Any Other recommendation for file transfering?

more options

you might try some service like https://send.tresorit.com/ as an alternative