Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

award

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Sorry, I am a lay, but this was the second time I got an award anouncement for the 1 Mil. search in Firefox. The link connects me to a page "utopia ...." presenting me 3 gifts for choice telling me a time limit of 5 minutes? This makes me unsure and I left the page.

Is this a real action of FIREFOX or is it a virus?

Giải pháp được chọn

It's not us, it's more like a scam/virus.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

It's not us, it's more like a scam/virus.