Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Downloads

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

The browser saves any downloaded filesto the system "Temp" folder, not to my chosen "Downloads" on the system drive. When you select the "Always prompt for path" option, nothing changes. What could be the problem and how to fix it?

The browser saves any downloaded filesto the system "Temp" folder, not to my chosen "Downloads" on the system drive. When you select the "Always prompt for path" option, nothing changes. What could be the problem and how to fix it?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

////k

Được chỉnh sửa bởi styxoner vào

more options

Are you using a download manager?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-fix-preferences-wont-save

Note: Some software, like Advanced SystemCare with Surfing Protection, can protect files in the Firefox profile folder against changes. If you have such software then check the settings or uninstall this software.

more options

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?