Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Donloadverfahren ändern

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hallo zusammen (sorry - not in english), kann man Firefox so einstellen, dass eine heruntergeladene Datei in einen bestimmten Ordner (nicht temp) gespeichert und gleichzeitg auch mit einer bestimmten Anwendung geöffnet wird? Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar. Viele Grüße HP

Hallo zusammen (sorry - not in english), kann man Firefox so einstellen, dass eine heruntergeladene Datei in einen bestimmten Ordner (nicht temp) gespeichert und gleichzeitg auch mit einer bestimmten Anwendung geöffnet wird? Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar. Viele Grüße HP

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

No, that is not possible. If you choose to open a file in an external application then this file will always be saved in the temp folder. If you want to store the file elsewhere then you would have to download the file to both locations or open the file from that other location. Files downloaded to the temp folder are saved as read-only because it isn't guaranteed that this file is not removed and you may lose changes and if you want to modify such a file then you need to save the file to another location via "Save As".