Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

DRM. How do I enable this on my Firefox browser?

more options

I am having difficulty enabling DRM on both Firefox and Chrome. The more I try, the more baffling it gets.

I am having difficulty enabling DRM on both Firefox and Chrome. The more I try, the more baffling it gets.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I don't know what is available for Vista; for some reason, it doesn't always have access to stuff that's available for Windows 7.

Firefox uses Google's Widevine plugin for DRM. Normally going to a site that requires DRM triggers Firefox to download and install it. Possibly Firefox can no longer find a version compatible with Firefox 52 or 32-bit Vista??