Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Import

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Hi! I'm trying to switch from Yandex browser. I need to import all my bookmarks and passwords, that's the only reasen why I'm still using it. But when i choose import, I can only choose importing from Chrome or Edge. Is the any way to import the data from Yandex browser?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.