Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Multiple Browser Windows

  • 7 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kn5lsu

more options

Using OS X Cataina, updated. Firefox selected as default browser. When the browser is opened as the default browser, two instances open. One with desired webpage and the other a default browser window. Does not happen when manually opening Firefox.

Any ideas on how to prevent multiple windows?

Giải pháp được chọn

Hi

This is a known issue on Catalina.

  • Bug 1600153 - macOS 10.15 Catalina - two firefox windows are opened when clicking on external link

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page

Type about:config<enter> in the address bar. If a warning screen comes up, press the I Accept the Risk button. At the top of the screen is a search bar. Type browser.startup.homepage

What is the value? Right-click and select Reset to restore its default value; about:home

Hữu ích?

more options

Whenever I set any web page OTHER than the default home page for Firefox I have the problem of double windows opening up. I should have clarified this.

Hữu ích?

more options

Let me clarify further. I does not matter what homepage I set--the defaut, Google, DuckDuckGO, etc--when I click on any link and Firefox opens (it is set as the default browser) it opens two windows. One is the default home page that is set in Firefox and the other is the web page that what I am trying to open.

Hữu ích?

more options

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Hữu ích?

more options

Unfortunately, the same behavior occurs in Safe Mode.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hi

This is a known issue on Catalina.

  • Bug 1600153 - macOS 10.15 Catalina - two firefox windows are opened when clicking on external link

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Hữu ích?

more options

Thank you. I was going to uninstall and reinstall Firefox next but this may be a waste of time. I appreciate the feedback and thank everyone for their time on this.

We can wait for a fix.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.