Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Error code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 134 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Some websites not supports for your browser (Error code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE) all browsers are supports like as Google Crome, Edge, Opera, UC Browsers, Safari etc,. But Firefox Desktop version not supporting and mobile firefox is supporting. what is problem for your side, please resolve or else update your browser.

Some websites not supports for your browser (Error code: SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE) all browsers are supports like as Google Crome, Edge, Opera, UC Browsers, Safari etc,. But Firefox Desktop version not supporting and mobile firefox is supporting. what is problem for your side, please resolve or else update your browser.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi freetimelearn vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

There is a problem with the certificate chain used by his website and this needs to be fixed on their side, so you will have to wait until this is fixed.