Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox installation mistake - now won't instal

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

I just got a new Mac. I've had Firefox on my old Mac for years.

During installation on the new machine, I must have made a mistake/been too hasty.

In the first instance, I dragged the Firefox icon into my Apps folder, but since it didn't appear in my list of applications, I tried to run it from the .dmg package directly.

Since then, I realised I'm not supposed to do this. So I've deleted everything Firefox from my computer and restarted it several times.

However, each time I now re-download the Firefox installer and go through the steps to instal it, the same thing happens: it only ever runs from the .dmg package. Whenever I delete the .dmg from my computer Firefox stops running.

Can someone help? Thank you!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.