Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where does the Firefox dictionary/lexicon reside?

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 4 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Re: Check your spelling as you type When I select this option, is Firefox checking with a built-in dictionary, or uploading every word that I type in order to perform the comparison on the Firefox site? Firefox Version 80.0.1 Windows 10

Giải pháp được chọn

Firefox uses a builtin dictionary that is stored in one of the omni.ja archives in the Firefox program folder. Note that not all locales come with a dictionary builtin for licensing reasons. You can browse these omni.ja archives via resource:// protocol links.

 • resource://gre/
  resource://gre/dictionaries/
 • resource:///
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox uses a builtin dictionary that is stored in one of the omni.ja archives in the Firefox program folder. Note that not all locales come with a dictionary builtin for licensing reasons. You can browse these omni.ja archives via resource:// protocol links.

 • resource://gre/
  resource://gre/dictionaries/
 • resource:///

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.