Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Crash W10 e Firefox Quantum

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Greymagic27

more options

Buona sera, utilizzo Windows 10 e Firefox 68.12.0esr (32 bit), quando accedo alla home page di PayPal il S.O. va in crash con schermata blu errore "Video TDR Failure" (atikmpag.sys), ho provato a reinstallare il driver senza risolvere, con gli altri browser funziona tutto perfettamente. Avete suggerimenti? Grazie

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi there! Could you write out your issue in english? This will help us further understand the issue and enable us to help you further!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.