Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

problem

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
more options

hello,when enabling safe search on fire fox then returning to the main page i see that the safe search is on but when closing the browser and opening it again it automaticlly sets it off so how to fix unsaved settings although that i confirm saving my settings when done editing

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.