Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Restoring old one-tab data

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My computer shut down and with it went one tab. When I next opened firefox, onetab was not working at all. The icon was gone, everything was gone. I had to reset firefox completely and add all add ons again to get it working at all. I backed everything up before doing this. I have a tab hoarding problem and lost links to around 5000 tabs. I've got the previous session/old firefox data saved externally, plus old profiles. Is there any way to get my lost tabs back?

TLDR I need to extract my one tab data from my previous firefox folder which is saved separately. Please help.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

There have been more reports that the One Tab suddenly stopped working and what worked for most was disabling and re-enabling the OT extension.

Now that you have reset Firefox restoring OT extension data might not be easy and maybe you should contact its author for support. Note that the Add-ons page says that you can export OT data.


  • /questions/1304727 Extension stopped working after upgrade, looking for extension data to try to save it

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.