Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Facebook log in

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

I want to make Firefox default browser

duplicate. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1304818

Được chỉnh sửa bởi Andrew vào