Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Collections

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Firefox Collections sucks! I don't want them, I do not want them ever on my Samsung Android phone! Period. Make them optional, or tell me how I can revert to my oft used Collections-free Firefox. Otherwise, bye-bye to Firefox on my phone. Got it?? Firefox Collections really sucks!

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

OK, we will make it optional.

Hữu ích?

more options

And if Collections will be made Optional as you say, how does one, way short of an IT mentality, access that Option?

Thank you!

Hữu ích?

more options

You still will be able to optionally add any page to a collection. Then your new collection will show up on the home screen.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.